ÚVOD
PROFIL FIRMY
SLUŽBY
REFERENCIE
KONTAKT


Rodinný dom Suché miesto 42 Chorvátsky Grob-Čierna Voda
Oprava hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (180 m²)

Galéria Focesa Trnovec nad Váhom
Realizácia novostavby

Billa 205 Žilinská 10 Piešťany
Rekonštrukcia strechy (1837 m²)

Bytový dom č. 477 Močenok
Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (260 m²)

Základná škola Kupeckého Pezinok
Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (3900 m²); Zateplenie fasády (2900 m²)

Základná škola J. G. Tajovského Senec
Rekonštrukcia hydroizolácie striech (3223 m²); rekonštrukcia fasády so zateplením (3585 m²) a klampiarske práce

Bytový dom Kaška 950 Vráble
Rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením (350 m²)

Bytový dom Kaška Vráble
zateplenie fasády (870 m²), rekonštrukcia balkónov

Bytový dom Kaška Vráble
obnova bytového domu (870 m²), rekonštrukcia balkónov

Bytový dom Trnovec nad Váhom
rekonštrukcia strechy so zateplením (163 m²) a rekonštrukcia fasády so zateplením (375 m²)

Billa Hviezdoslavova trieda, Nitra
zvýšenie technických parametrov, oprava hydroizolácie strechy (3511 m²)

Bytový dom Pohotovostné, Šaľa
rekonštrukcia hydroizolácie strechy (314 m²)

Bytový dom Ľ. Fullu 7, Bratislava
obnova a revitalizácia bytového domu; strecha (1076 m²), fasáda (6494 m²)
hydroizolácia a výmena dlažby na lodžiách (528 m²), výmena oceľového zábradlia, výmena
bleskozvodu, výmena okien a výmena vstupných oceľových dverí

Bytový dom Jazerná 595/21, Šaľa
Rekonštrukcia fasády so zateplením (215 m²), stropu suterénu so zateplením (120 m²),
sokla bez zateplenia (115 m²), výmena presklenej steny a vstupných dverí, rekonštrukcia logií

Bytový dom Mostová 9-15, Šaľa
Rekonštrukcia fasády vstupov so zateplením (850 m²)

Bytový dom Plickova, Bratislava - Odstránenie systémových porúch loggií, výmena okien spoločných priestorov, výmena bleskozvodu a ostatné práce obnovy
Zateplenie stropov 1.PP (425 m²), zateplenie fasád (3980 m²), oprava a zateplenie strechy (1185 m²)

Bytový dom Jazerná 595/21, Šaľa
Rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením a rímsy bez zateplenia (475 m²)

Mraziarne Sládkovičovo
I. etapa - rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením (2445 m²)

BILLA Zvolen
Oprava strešného plášťa (205 m²)

BILLA Šaľa
Rekonštrukcia trapézovej strechy

STK Šaľa
Rekonštrukcia strešného plášťa bez zateplenia (1015 m²)

Bytový dom Markéta Močenok
Dodávka a montáž strešnej krytiny a žľabového systému (315 m²)

Izolácia hnojiska Neded
Spodná izolácia (5530 m²)

Kotolňa Estónska ulica, Bratislava
Rekonštrukcia strešného plášťa (725 m²)

Základná škola Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (4616 m²)

Bytový dom Mostová 9-15, Šaľa - rekonštrukcia fasády štítovej steny so zateplením Nobasilom
FKL hr. 150mm systémom Weber.therm exclusive (306 m²)

Prestavba Hotela Minerál, Dudince
zateplenie fasády (3530 m²), rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (1360 m²)

Bytový dom Pázmaňa 914, Šaľa
zateplenie fasády (3059 m²), rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (416 m²)

Bytový dom Mostová, Šaľa
Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa a striech strojovní výťahu (1030 m²)

BD M. M. Hodžu, Šaľa
Zateplenie fasády a stropu suterénu (1870 m²), oprava zábradlí balkónov

Administratívna budova a prístavba sklad. priestorov, Komárno
Hydroizolácia strešného plášťa (375 m²)

Základná škola J.A. Komenského Sereď
rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (1405 m²)

SOU chemické, ul. Nivy 10, Šaľa
Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa bez zateplenia

BD Hlavná 35-41, Šaľa
Rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu

Polyfunkčný objekt ul. Pázmanya, Šaľa
Hydroizolácia strešného plášťa so zateplením (540 m²)

Termálne kúpalisko Vadaš Nové Zámky - bazén s umelými vlnami
technológia SIKA TUNEL (4360 m²)

BD Boženy Němcovej, Šaľa
rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (1200 m²)

BD Budovateľská ulica, Šaľa
hydroizolácia strechy so zateplením systém ESHA

BD ČSĽA, Šaľa
Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (2000 m²)

BD Piešťanská 1-3, Bratislava : zateplenie fasády (3150 m²),
rekonštrukcia terasy (150 m²), hydroizolácia strechy so zateplením (510 m²)

Budova katastra nehnuteľností, Šaľa
zateplenie fasády, hydroizolácia strechy, rekonštrukcia vnútorných priestorov

Rekonštrukcia trámov objektu vápenky a hašenky uhlíkovými vláknami (60 bm)
CUKROVAR Sereď

Dialýza Šaľa
hydroizolácia strechy so zateplením

Liečebný Ústav - Hotel Rubín, Dudince
rekonštrukcia fasády so zateplením (7000 m²)

Sanácia súterénu, rekonštrukcia striech administratívnej budovy (340 m²)
FESTO Bratislava

Hala VITRI, Krtíš
hydroizolácia striech

SPŠ Chemická, Šaľa-Veča
hydroizolácia strechy

Rekonštrukcia strešného plášťa (1730 m²)
Jókaiho divadlo Komárno

Lekáreň Hlavná ul. Šaľa
hydroizolácia strechy so zateplením

NSP Považská Bystrica
stuženie stropu pod nové CT uhlíkovými lamelami

Obchodné centrum CENTRO Nitra
hydroizolácia strechy

Obilné silá TECHAGRA, Diakovce
tlaková izolácia

Veľkosklad BILLA Senec
oprava dilatácií

PC Best Bratislava
zateplenie fasády

PD Poplar, Budovateľská ul., Šaľa
hydroizolácia striech a terás (1500 m²), zateplenie fasády (2000 m²)

Hydroizolácia strechy (3000 m²) so zateplením, montáž odvetranej fasády
Rival Car Nové Zámky

Slovenská Sporiteľňa a.s., Šaľa
izolácia suterénu zvonka

SPEKO s.r.o., Šaľa
izolácia podlahy s chemickou odolnosťou

Topos a.s. Tovarníky : hydroizolácia striech so zateplením (1800 m²)
zateplenie fasády administratívnych budov (2200 m²)

ZŠ Krátka ul., Šaľa
Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (3500 m²)

• Polyfunkčný dom Lužná - budova „C“ Bratislava - izolácia strešného plášťa, balkónov a terás

• L5-19 Vyšehrádska Bratislava - oprava fasády

• L4-33 Lietavská Bratislava - oprava fasády

• ČS Slovnaft Sládkovičovo- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (173 m²)

• Nemocnica Dunajská Streda- Oprava striech- odstránenie havarijného stavu (500 m²)

• Bytový dom Vráble- Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (206 m²)

• ČS Slovnaft – Bratislava, Dolnozemská II- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (46 m²)

• ČS Slovnaft Vrbové- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (178 m²)

• Billa 230 Južanka Trenčín- Provizórna oprava časti hydroizolácie strešného plášťa (30 m²)

• Garáž Za poštou 3 Hlohovec- Oprava hydroizolácie (52 m²)

• ČS Slovnaft – Bratislava- Podunajské Biskupice- Rekonštrukcia prestrešenia (483 m²)

• ČS Slovnaft, Zvolen – Tulská- Hydroizolácia strechy (35 m²)

• ČS Slovnaft Pezinok – Bratislavská- Rekonštrukcia strechy (374 m²)

• Stanica technickej kontroly Šaľa- Oprava strešného plášťa (540 m²)

• ČS Slovnaft – Poprad, Predné Hony- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (400 m²)

• ČS Slovnaft, Komárno, Bratislavská- Hydroizolácia strechy (251 m²)

• ČS Slovnaft Pezinok – Šenkvická- Rekonštrukcia strechy (277 m²)

• ČS Slovnaft – Trnava, Bratislavská- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (355 m²)

• Riazanská 23 – ATELIER, Bratislava - hydroizolácia strechy so zateplením (53 m²)

• Bytový dom J. Stanislava 2-8, Bratislava - zateplenie stropov vstupov a spoločných priestorov z Nobasilu FKD hr. 100 mm (228 m²)

• ČS Slovnaft Humenská ul., Michalovce - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (300 m²)

• ČS Slovnaft Dolnozemská I, Bratislava - Rekonštrukcia strechy (459 m²)

• ČS Slovnaft Korytnická, Bratislava - Rekonštrukcia strechy (399 m²)

• ČS Slovnaft Kálnická ul. Levice - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (177 m²)

• ČS Slovnaft Žemberov dom Trenčín - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (285 m²)

• ČS Slovnaft Továrenská ul. Dubnica nad Váhom - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (203 m²)

• ČS Slovnaft Orlové Považská Bystrica - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (189 m²)

• Športové gymnázium Nitra objekt plaváreň - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy bez zateplenia (1341 m²) a výmena žľabového systému (172 m²)

• ZSVS SPDV Slovenská 21 Nové Zámky čerpacia stanica - Oprava hydroizolácie strechy (309 m²)

• Štadión Galanta- šatne - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením (95 m²) a výmena žľabového systému (19 m)

• ČS Slovnaft Humenská ul. Michalovce- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (300 m²)

• ČS Slovnaft Púchovská ul., Bratislava - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy (440 m²)

• Strecha športovej haly stolného tenisu, Galanta - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy a výmena žľabového systému (405 m²)

• Chlórovňa Vincov les, Sládkovičovo - Hydroizolácia strechy a montáž žľabového systému (45 m²)

• Billa Šaľa - Rekonštrukcia časti strechy nad predajňou (315 m²)

• Rekreačná chata v Dúbravke II Bratislava - hydroizolácia strechy so zateplením (498 m²) a spodná izolácia (230 m²)

• Prevádzková budova „F“ Na Vrátkach, Bratislava - hydroizolácia strechy so zateplením (420 m²)
   a spodná izolácia (281 m²)

• Areál Fortischem a.s. Nováky zásobníky vápna - reprofilačné práce (107 m²)

• Bytový dom Čapajevova, Bratislava - hydroizolácia strechy so zateplením (462 m²)

• Bytový dom Nejedlého objekt C, Bratislava - zateplenie fasády (3876 m²)

• Bytový dom Palárikova 8-12, Šaľa - rekonštrukcia balkónov

• Pečivárne Sereď - stavebné úpravy, zateplenie fasád (6500 m²); zatepl. a hydroizolácia striech (3500 m²)

• Zberný dvor Cukrovarská ul., Sládkovičovo - hydroizolácia strechy (134 m²)

• BD Závalie 3A a 3B, Hlohovec - rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením a výmena
   žľabového systému (342 m²)

• NCHZ Nováky - rekonštrukcia železobetónového skeletu (1560 m²)

• BD Na Riviére, Bratislava - rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením (203 m²)

• RD Nad Potokom 217, Horná Kráľová (193 m²) - rekonštrukcia hydroizolácie strechy a terasy
    so zateplením, rekonštrukcia hydroizolácie garáže bez zateplenia

• BD Palárikova 8-12, Šaľa - rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením (684 m²)

• BD Račianska 161, Bratislava - zateplenie obvodového plášťa (1855 m²), zateplenie strechy (446 m²)
    a strešnej nadstavby (55 m²), oprava loggií a balkónov (300 m²), zateplenie stropu 1.PP (350 m²),
   výmena vstupných dverí a ostatné práce

• Billa Banská Bystrica - oprava strechy (345 m²)

• BD Čmelíková 1-17, Bratislava - zateplenie stropu technického suterénu (1550 m²)

• BD Kovácsova 467, Bratislava - zateplenie fasády a stropu pivníc (790 m²)
   hydroizolácia strechy (215 m²); výmena okien a žľabového systému

• BD Panoráma Staré Grunty Bratislava - hydroizolácia striech a terás (1428 m²)

• Bytový dom Gercenova ul., Bratislava - Zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa (900 m²)
   Zateplenie fasády strojovní výťahov bytového domu (200 m²)

• Bytový dom Priemyselná, Bratislava - Zateplenie a hydroizolácia strechy bytového domu a hydroizolácia
   vstupov bytového domu (1.235 m²)

• Rodinný dom Krásna 28, Galanta - Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (170 m²)
   Rekonštrukcia fasády so zateplením (295 m²)

• Kotolňa Sládkovičovo - Hydroizolácia strešného plášťa (510 m²)

• Bytový dom Riazanská 87, Bratislava - Rekonštrukcia strešného plášťa (465 m²)
   Rekonštrukcia fasády strojovne výťahu so zateplením (90 m²)

• Rodinný dom Senec Rosná 21 - Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením a výmena žľabového systému (95 m²)

• Materská škola Okružná II. Etapa - Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (205 m²)

• ČOV Sládkovičovo - Rekonštrukcia hydroizolácie strechy bez zateplenia (295 m²)

• Bytový dom Budovateľská, Sládkovičovo - Zateplenie suterénu (280 m²)

• Rodinný dom parc.č. 1510, Pusté Uľany - Fasáda so zateplením (240 m²)
   Hydroizolácia strešného plášťa a rímsy (150 m²)

• Bytový dom Plickova, Bratislava- Zateplenie stropov 1.PP (425 m²)
   Zateplenie fasád (3980 m²)
   Oprava a zateplenie strechy (1.185 m²)
   Odstránenie systémových porúch loggií, výmena okien spoločných priestorov, výmena bleskozvodu a ostatné práce obnovy

• Kotolňa K11 Ožvoldíkova 4, Bratislava – Dúbravka- Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa bez zateplenia (405 m²)

• Kotolňa K17 Tranovského, Bratislava – Dúbravka- Rekonštrukcia hydroizolácie strechy bez zateplenia (665 m²)

• Bytový dom Rusovce - rekonštrukcia fasády so zateplením (496 m²)

• Základna škola Trhová Hradská - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (943 m²)

• Kotoľňa K2 ul. SNP Vrbové- Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (261 m²)

• Max Klinger Bratislava- Hydroizolácia strešného plášťa (299 m²)

• Rodinný dom Krásna 28 Galanta - zateplenie fasády (297 m²), rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (172 m²)

• Mestské toalety + Kvetinárstvo + Satur Šaľa- Hydroizolácia strešného plášťa (276 m²)

• Základna škola Krátka Šaľa- Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa spojovacej chodby a telocvične (864 m²)

• Miešarňa kvapalných hnojív, Aňala - Spodná izolácia s odolnosťou voči ropným produktom (607 m²)

• Nemocnica Galanta - strecha trafostanice (havarijný stav) - Rekonštrukcia hydroizolácie strešného
  plášťa bez zateplenia (215 m²)

• Fy EXEDRA s.r.o. - obchodný dom Hlavná ul. Šaľa : rekonštrukcia strešného plášťa (680 m²)

• Oprava striech objektu SEHATEX, Hlavná ul. Šaľa (840 m²)

• Reedukačný dom Zlaté Moravce - rekonštrukcia striech technológiou ALKORPLAN (880 m²)

• ČOV Galanta - rekonštrukcia striech technológiou SIKAPLAN (480 m²)

• Objekt TECHAGRA Šaľa - rekonštrukcia striech so zateplením polyst. 100 mm
  technológiou ALKORPLAN (850 m²)

• Hydroizolácia striech so zateplením z minerálnych vlákien 200 mm (410 m²)
  administratívna budova fy MÁHRMONT

• Plynoslužobňa Malacky - hydroizol. a ochranný náter proti ropným produktom Inertol Poxytar-F (300 m²)

• Rekonštrukcia, hydroizolácia striech so zateplením z min. vlákien technológiou SIKA (750 m²)
  a zateplenie fasády (800 m²), administratívna budova fy MENERT spol. s r.o.

• Izolácia spodnej stavby technológiou SIKA TUNEL + IGASOL + IGOLFLEX (1200 m²)
  polyfunkčná budova Trnava pre firmu A-DOM s.r.o.

• Hydroizolácia strechy objektu so zateplením, technológiou ALKORPLAN (640 m²) pre fy DIAMOND Šaľa

• Hydroizolácia a ochranný náter proti ropným produktom Inertol Poxytar-F (300 m²)
  Prečerpávacia stanica Gajary

• Rekonštrukcia strechy ČOV Šaľa-Veča technológiou SIKAPLAN (480 m²)

• Rekonš. plochej strechy so zateplením z min. vlákien 120 mm, bytový dom ul. Hurbana Šaľa (480 m²)

• Hydroizolácia striech so zateplením polyst. 200 mm (400 m²), bytový dom Trnava, Františkánska ul.

• Hydroizolácia striech a terás so zateplením vrátane klampiarskych prác, položenia dlažby
  a štrkového zásypu - Polyfunkčný bytový dom Karlova Ves Dlhé Diely (800 m²)

• SFC Piešťany - Hydroizolácia terasy administratívnej budovy (120 m²)

• Tlaková hydroizolácia spodnej stavby (240 m²), rodinný dom Bratislava Devínska Nová Ves

• Rekonštrukcia fasády z al. plechov so zateplením z minerálnych vlákien 100 mm (440 m²)
  Administratívna budova fy MENERT Šaľa

• Polyfunkčný objekt SEHATEX Šaľa - hydroizolácia striech a terás (860 m²)

• Rival Car Nové Zámky - izolácia spodnej stavby Trocal A proti ropným produktom (480 m²)

• Montáž strešného plášťa 3600 (m²) - obchodné centrum Nitra

• Zateplenie fasády, dodávka a montáž trapézových plechov a fasety vrátane dodávky svetlíkov
  Rival Car Nové Zámky

• hotel ESPLANADE Piešťany - zosilenie stien stropov bazénu (48 bm)

• bytový dom M.M. Hodžu Šaľa - rekonštrukcia strešného plášťa (430 m²)

• hotel Fórum - zosilenie stropnej dosky pri spodnom povrchu lamelami Sika CarboDur S512 (141 bm)

• Meta Gas Galanta, sklad bielej techniky - hydroizolácia strešného plášťa (540 m²)

• Špeciálna ZŠ Beethovenova 27, Trnava - hydroizolácia strešného plášťa (2100 m²)

• D.K. Galanta - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (2000 m²)

• Hotel Tevel Sládkovičovo - hydroizolácia striech a terás (500 m²)

• Bytový dom J.Stanislava Bratislava - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (1000 m²)

• Wellness centrum Patince - hydroizolácia striech a terás (900 m²)

• Bytový dom Rajčianska ul. Bratislava - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (400 m²)

• Bytový dom Trnovec nad Váhom - rekonštrukcia strešného plášťa a fasády so zateplením (350 m²)

• SLSP a.s. Hriňová Schomburg - hydroizolácia podláh a stien suterénu (280 m²)

• Čerpacia stanica Sládkovičovo - hydroizolácia strechy (380 m²)

• Administratívna budova ZVaK Šaľa - rekonštrukcia strešného plášťa (350 m²)

• Ústav molekul .biológie SAV Bratislava - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa Sikaplan (740 m²)

• Obec Trnovec nad Váhom
  telocvična : rekonštrukcia strešného plášťa (740 m²) a fasády so zateplením (800 m²)

• AGROSERVIS Komárno, sklad. hospodárstva - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (850 m²)

• Digital Park Bratislava - stuženie betónovej konštrukcie lamelami CarboDur (1268 bm)

• Hala M1 Veľký Krtíš - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (11000 m²)

• Areál Kihwa SK s.r.o., Šurany - montáž prístreškov a zvyslých stien (1900m²)

• Predajňa farby–laky, Nové Zámky - hydroizolácia strešného plášťa (440 m²)

• BD Studenohorská 45-47, Bratislava
  rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (350 m²) a fasády so zateplením (1500 m²)

• BD Studenohorská 14,16 Bratislava - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (250 m²)

• BD Závadská 10,12 Bratislava - rekonštrukcia strešného plášťa (470 m²)

• Administratívno–sociálna budova : tlaková izolácia (520 m²), rekonštrukcia strešného plášťa (440 m²)

• Polyfunkčný objekt Horný Jatov - rekonšt. strešného plášťa (250 m²) a fasády bez zateplenia (380 m²)

• Společenský dom Záhorská Bystrica - hydroizolácia strešného plášťa (520 m²)

• BD - M.M. Hodžu Šaľa - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (1300 m²)

• SOUCH Šaľa - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (3700 m²)

• Klzisko a piváreň Moldavan nad Bodvou - rekonštr. hydroizolácie strešného plášťa so zateplením (750 m²)

• Bývalý areál Liaz Veľký Krtíš, šatne - rekonštrukcia fasády so zateplením (400 m²)

• BD Senec Pezinská ul. - hydroizolácia strešného plášťa so zateplením (2800 m²)

• Predajňa potravín LiDL, Nitra, Farská ul. - hydroizolácia strešného plášťa (2000 m²)

• Čerpacia stanica Real - K, Trnava - rekonštrukcia strešného plášťa (400 m²)

• BD Vavra Šrobára 8-12, Šaľa - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (900 m²)

• Bekaert Sládkovičovo - oprava dilatačných špár vo výrobnej hale (300 bm)

• BD Sklenárova 26-32 Bratislava - reprofilácia a rekonštrukcia balkónov (500 m²)

• Polyfunkčné centrum Best, Tomášikova ul. Bratislava - zateplenie fasády (5000 m²)

• PARKVILLE Bratislava
  izolácia spodnej stavby (8500 m²), hydroizolácia striech a terás so zateplením (6500 m²)

• Zdravotné stredisko, Hlučínska, Bratislava - hydroizolácia strešného plášťa, vegetačná strecha (970 m²)

• Lekáreň, Zvolen - hydroizolácia strešného plášťa (220 m²), strecha priťažená so zateplením

• Rodinný dom Kajal - rekonštrukcia strechy so zateplením (150 m²)

• Rodinný dom Šaľa - rekonštrukcia strechy so zateplením (150 m²)

• Rodinný dom Bratislava - hydroizolácia strešného plášťa s priťažením (150 m²)

• Rodinný dom Kolónia Galanta - hydroizolácia strechy (160 m²)

• Rodinný dom Orechová II, Šaľa - hydroizolácia strechy (270 m²)

• BD Nová Stráž - hydroizolácia plochej strechy, striešky nad balkónmi (810 m²)

• BD M.M.Hodžu Šaľa - zateplenie fasády a stropu suterénu (1870 m²), oprava zábradlí balkónov

• BD Bajzova 4, Bratislava - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením - technológia SIKA (500 m²)

• Materská škola, 8 Mája Šaľa - rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením (900 m²),
  zateplenie fasády - Baumit OPEN (700 m²)

• BD Wilsonovo nábrežie Nitra
  rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením - technológia SIKA - lepená celá skladba strechy (350 m²)

• ZŠ Maďarská škola Šaľa - rekonštrukcia strechy, montáž plechovej krytiny (1200 m²)

• Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec Pribinova 56 - oprava plochej strechy (36 m²)

• Areál zdravia Rozálka, Pezinok, tribúna parkúru - hydroizolácia strechy (1265 m²)

• Škôlka Trnovec nad Váhom - izolácia zvislých stien suterénu z vonka (90 m²)

• ZŠ Sládkovičovo -telocvičňa - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (571 m²)

• Administratívna budova a prístavba sklad.priestrov, Komárno - hydroizolácia strešného plášťa (375 m²)

• Detvianska spol. s r.o., Rybničná 40/c, Bratislava - oprava hydroizolácie strešného plášťa (305 m²)

• Základná škola A.J.Komenského SEREĎ - rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa (1405 m²)

• Hala BAUSPOL, Komárno - hydroizolácia strechy so zateplením (2000 m²)

• Administratívna budova MERUS, ul. P.Pázmaňa, Šaľa - hydroizolácia strechy so zateplením

• BD Hviezdoslavova 314, Senica - rekonštrukcia fasády, zateplenie

• SOU chemické, ul. Nivy 10, Šaľa - Rekonštrukcia hydroizolácie strešného plášťa bez zateplenia

• BD Hlavná 35-41, Šaľa - Rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu


Copyright © 2oo4 - 2o20 Strechy Ševčík s.r.o. | Webdesign by ADYLINE | Všetky práva vyhradené.